Energie kwantów

Kod zadania: 1087

Fale elektromagnetyczne możemy traktować jako wiązki fotonów i scharakteryzować je za pomocą długości fali, częstotliwości, energii i pędu.

Określ, jak duża jest energia kwantu

 1. dla sygnału radia emitującego na częstotliwości 95 MHz,
 2. radionawigacji na obszarze lotniska o częstotliwości 127 MHz,
 3. fali emitowanej/odbieranej telefonem komórkowym na częstotliwości 900 MHz,
 4. fali emitowanej/odbieranej telefonem komórkowym na częstotliwości 1 800 MHz,
 5. fali w kuchence mikrofalowej o częstotliwości 2 450 MHz,
 6. sygnału cyfrowej telewizji satelitarnej o częstotliwości 12 382 GHz.
We wszystkich przypadkach określ również odpowiednią długość fali.

 • Zapis danych

  f1 = 95 MHz częstotliwość fali radiowej
  f2 = 127 MHz częstotliwość radionawigacji lotniska
  f3 = 900 MHz częstotliwość dla telefonu komórkowego
  f4 = 1 800 MHz częstotliwość dla telefonu komórkowego
  f5 = 2 450 MHz częstotliwość wykorzystywana w kuchence mikrofalowej
  f6 = 12 382 MHz częstotliwość sygnału cyfrowej telewizji satelitarnej
  λi = ? długość fali odpowiedniego źródła
  Ei = ? energia kolejnego źródła

  Z tablic:

  h = 6,6·10−34 J s stała Plancka w jednostkach SI
  h = 4,1·10−15 eV s stała Plancka w jednostkach elektronowolt sekunda
  c = 3,0·108 m s−1 prędkość światła
 • Podpowiedź

  Energia fotonu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości fali.

  Długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości.

 • Rozwiązanie

  Foton ma zerową masę spoczynkową i zawsze porusza się z prędkością światła. Jego energia jest wprost proporcjonalna do częstotliwości f

  \[E = hf ,\]

  gdzie h to stała Plancka.

  Odpowiednią długość fali obliczymy przy pomocy wzoru

  \[\lambda = {c \over f},\]

  gdzie c to prędkość światła w próżni.

   

  Możemy więc w prosty sposób obliczyć potrzebne wielkości:

  f λ E
  1. 95 MHz 3,16 m 0,4 μeV
  2. 127 MHz 2,36 m 0,5 μeV
  3. 900 MHz 0,33 m 3,7 μeV
  4. 1 800 MHz 0,17 m 7,4 μeV
  5. 2 450 MHz 0,12 m 10,1 μeV
  6. 12 382 MHz 0,02 m 51,2 μeV
 • Odpowiedź

  Długość fali i energia interesujących nas fal została zebrana w poniższej tabelce:

  f λ E
  a. 95 MHz 3,16 m 0,4 μeV
  b. 127 MHz 2,36 m 0,5 μeV
  c. 900 MHz 0,33 m 3,7 μeV
  d. 1 800 MHz 0,17 m 7,4 μeV
  e. 2 450 MHz 0,12 m 10,1 μeV
  f. 12 382 MHz 0,02 m 51,2 μeV
Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Zadanie teoretyczne
Cs translation
En translation