Height of Water in a Capillary Tube

Task number: 2111

Two capillary tubes with the diameters of 0.1 mm and 0.3 mm are immersed by one end in a vessel of water at 20° C. How will the difference between the height of water in each capillary tube change, if we heat the water up to 70° C?

 • Notation

  Given values:

  r1 = 0.05 mm = 5·10−5 m radius of the first capillary tube
  r2 = 0.15 mm = 1.5·10−4 m radius of the second capillary tube

  Table values:

  σ20 = 73·10−3 N m−1 surface tension of water at °C
  σ70 = 64·10−3 N m−1 surface tension of water at 70 °C
  ρ20 = 998.2 kg m−3 density of water at 20 °C
  ρ70 = 977.8 kg m−3 density of water at 70 °C
 • Analysis

  First of all, we need to think about the quantities, on which the height of water in capillary tube depends. On one hand, it depends on the diameter of the capillary tube; water will rise higher in a narrower tube. On the other hand, height of water also depends on surface tension. However, surface tension of water varies depending on temperature; when temperature increases, surface tension decreases. Density of water also depends on the temperature; after about 4 °C it also decreases, when the temperature gets higher. So, height of the water in capillary tubes will change after heating the water. Change of the diameter of the capillary tube during heating the water will not be considered.

  First, we determine the height of the water in both tubes at 20 °C. After that we calculate the difference in the height of water in these capillary tubes.

  Similarly, we determine the difference in the height of water in both capillary tubes at 70 °C.

  Finally, we calculate the change in the difference between the height of water in each capillary tube in case of the given change of temperature.

 • Hint

  To calculate the change of the difference between the height of water in capillary tubes, you need to know what relation for the height of liquid in a capillary tube.

  The values of surface tension of water at different temperatures can be found in the Tables or on the internet.

 • Solution

  Nejdříve určíme vzdálenost hladin v kapilárách při teplotě vody 20° C.

  Výšku hladiny vypočítáme podle vztahu (1). Povrchové napětí σ a hustota kapaliny ρ závisí na teplotě, proto budou mít tyto veličiny ve spodním indexu zapsanou teplotu kapaliny.

  Označme si výšku hladiny vody v kapiláře o průměru 0,1 mm při teplotě 20° C jako h(1)20. Tuto výšku určíme ze vztahu

  \[h^{(1)}_{20} = \frac{2σ_{20}}{r_{1}ρ_{20}g}.\tag{2}\]

  Pro výšku hladiny v kapiláře o průměru 0,3 mm při teplotě 20° C, kterou jsme označili jako h(2)20, platí

  \[h^{(2)}_{20} = \frac{2σ_{20}}{r_{2}ρ_{20}g}.\tag{3}\]
  Dve kapilary

  Vzdálenost hladin v obou kapilárách určíme jako rozdíl výšek hladin v užší (2) a širší (3) kapiláře

  \[Δh_{20} = h^{(1)}_{20} − h^{(2)}_{20} = \frac{2σ_{20}}{ρ_{20}g}\left(\frac{1}{r_1} − \frac{1}{r_2}\right).\tag{4}\]

  Pro vzdálenost hladin v kapilárách při 70° C platí obdobný vztah, jako při 20° C

  \[Δh_{70} = \frac{2σ_{70}}{ρ_{70}g}\left(\frac{1}{r_1} − \frac{1}{r_2}\right).\tag{5}\]

  Nyní můžeme určit změnu vzdáleností hladin v  apilárách při změně teploty vody z 20° C (4) na 70° C (5)

  \[Δh = Δh_{20} − Δh_{70} = \frac{2}{g}\left(\frac{σ_{20}}{ρ_{20}} − \frac{σ_{70}}{ρ_{70}}\right)\left(\frac{1}{r_1} − \frac{1}{r_2}\right).\tag{6}\]
 • Substitution for numerical values

  Now we substitute for the known values into relation (6) and calculate the difference in the height of water:

  \[Δh \dot{=}\, \frac{2}{9.8}\left(\frac{73·10^{−3}}{998.2} − \frac{64·10^{−3}}{977.8}\right)\left(\frac{1}{5·10^{−5}} − \frac{1}{1.5·10^{−4}}\right) m\] \[Δh \dot{=}\, 2.1·10^{−2} m. \]
 • Answer

  If the temperature changes from 20° C to 70° C, the difference between the height of water in the tubes will change by approximately 2.1 cm.

  An experiment that corresponds with this task can be found here: Height of Liquid Level in Capillary Tube.

Difficulty level: Level 3 – Advanced upper secondary level
Task requires extra constants
Original source: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a
statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
×Original source: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
Send comment on task by email