Praca silnika parowego

Kod zadania: 1061

Temperatura pary przechodzącej z kotła do cylindra silnika parowego wynosi 120 °C, temperatura chłodnicy, w której para kondensuje, wynosi 40 °C. Jaką maksymalną pracę wykonałby silnik w idealnych warunkach przy zużyciu 4,2 kJ ciepła?

 • Podpowiedź 1

  Największą sprawność będzie miał silnik parowy pracujący według cyklu Carnota.

 • Podpowiedź 2

  Przypomnij sobie, jak definiujemy sprawność silnika cieplnego (ogólnie), a jak sprawność silnika Carnota.

 • Rozwiązanie

  Najpierw zapiszemy sprawność silnika cieplnego jako iloraz wykonanej pracy i pobranego ciepła.

  Maksymalną sprawność będzie miał silnik, pracujący według cyklu Carnota; w takim przypadku wykonałby maksymalną pracę przy danej wartości ciepła pobranego. Sprawność silnika Carnota zależy tylko od temperatur, pomiędzy którymi pracuje.

  Porównując oba wyrażenia na sprawność otrzymamy wzór, z którego określimy pracę wykonaną.

 • Zapis danych

  t1 = 120 °C => T1 = 393 K temperatura pary (źródła ciepła)
  t2 = 40 °C => T2 = 313 K temperatura chłodnicy
  Q = 4,2 kJ = 4,2·103 J zużycie ciepła
  W = ? praca maksymalna wykonana przez silnik
 • Rozwiązanie

  Sprawność η silnika cieplnego określamy jako iloraz wykonanej pracy W i pobranego ciepła Q. Mamy więc

  \[\eta=\frac{W}{Q}.\]

  Maksymalna sprawność charakteryzuje tzw. cykl Carnota, kiedy to sprawność η zależy tylko od temperatury źródła ciepła T1 i temperatury chłodnicy T2, mianowicie

  \[\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}.\]

  W naszym przypadku temperatura źródła ciepła odpowiada temperaturze pary w cylindrze silnika.

  Porównując oba wzory na sprawność otrzymamy

  \[\frac{W}{Q}=\frac{T_1-T_2}{T_1}.\]

  A stąd określimy szukaną wartość pracy:

  \[W=\frac{Q\left(T_1-T_2\right)}{T_1}.\]
 • Rozwiązanie liczbowe

  \[W=\frac{Q\left(T_1-T_2\right)}{T_1}= \frac{4{,}2\cdot {10^3}\cdot \left(393-3135\right)}{393}\,\mathrm{J}\,\dot{=}\,850\,\mathrm{J}\]
 • Odpowiedź

  Maksymalna praca wykonaná wynosi w przybliżeniu 850 J.

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Cs translation
En translation