Zwiększanie promienia walca przy ogrzewaniu

Kod zadania: 1070

Czy udałoby się nam zmierzyć wzrost promienia mosiężnego walca przy ogrzewaniu od temperatury 5 °C do 35 °C przy użyciu śruby mikrometrycznej o dokładności 0,01 mm?

W temperaturze 5 °C promień walca wynosił 20,45 mm.

 • Podpowiedź

  Zastanów się, jak powinny mieć się do siebie wielkość mierzona i dokładność przyrządu pomiarowego, aby stwierdzić zmianę wyniku pomiaru.

 • Analiza

  Abyśmy mogli stwierdzić zmianę promienia walca, zmiana ta powinna być większa niż dokładność przyrządu pomiarowego, czyli śruby mikrometrycznej.

  Wartość, o którą wzrośnie promień walca, obliczymy korzystając z prawa rozszerzalności cieplnej.

 • Zapis danych

  t0 = 5 °C początkowa temperatura walca
  t1 = 35 °C temperatura końcowa
  d0 = 20,45 mm początkowy promień walca
  Δd = ? zmiana promienia walca

  Z tablic:

  α = 18,7·10−6 °C−1 współczynnik rozszerzalności termicznej mosiądzu
 • Rozwiązanie

  Musimy przede wszystkim określić, o jaką wartość Δd wzrośnie promień walca w rozważanym przypadku. Wykorzystamy prawo rozszerzalności termicznej.

  Będziemy mieli:

  Δd = d0αΔt = d0α(t1t0),

  gdzie d0 to początkowy promień walca, t0 jego początkowa temperatura, t1 temperatura końcowa, a α to współczynnik rozszerzalności termicznej mosiądzu.

 • Rozwiązanie liczbowe

  \[\mathrm{\Delta} d=d_{0}\alpha(t_{1}-t_{0})=20{,}45{\cdot}18{,}7 {\cdot} 10^{-6}\cdot(35-5)\, \mathrm{mm}\] \[\mathrm{\Delta} d \dot= 0{,}011\, \mathrm{mm}\]
 • Odpowiedź

  Wzrost promienia mosiężnego walca moglibyśmy zmierzyć śrubą mikrometryczną. Nie byłby to jednak zbyt dokładny pomiar.

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Task requires extra constants
Cs translation
En translation