Określanie ciepła właściwego

Kod zadania: 602

Do kalorymetru wlewamy 200 g alkoholu o temperaturze 29,9°C. Pojemność cieplna kalorymetru wynosi 180 JK-1. Czekamy do wyrównania się temperatury kalorymetru i alkoholu, a następnie wlewamy 160 g wody o temperaturze 15,0°C. Temperatura wody i alkoholu wyrównała się do wartości 22,4°C. Określić ciepło właściwe alkoholu i porównać je z wartością tabeli.

 • Podpowiedź

  Ciepło oddane przez cieplejsze ciało jest równe ciepłu przyjętemu przez zimniejsze ciało (prawo zachowania energii). W tym przypadku alkohol oddaje ciepło.

 • Zapis danych

  ml = 200 g = 0,200 kg   masa alkoholu
  tl = tk = 29,9 °Ctemperatura alkoholu i kalorymetru
  C = 180 JK-1pojemność cieplna kalorymetru
  mv = 160 g = 0,160 kgmasa wody
  tv = 15,0 °Ctemperatura wody
  cv = 4180 Jkg-1K-1ciepło właściwe wody
  t = 22,4 °Ctemperatura końcowa wody i alkoholu
  cl = ? ciepło właściwe alkoholu

  Uwaga: alkohol = etanol

 • Analiza

  Należy skorzystać z kalorymetrycznego równania, które mówi, że ciepło oddane przez ciało cieplejsze jest równe ciepłu pobranemu przez ciało zimniejsze. Zgodnie z treścią zadania najpierw wlewamy alkohol do kalorymetru i czekamy, aż temperatura alkoholu i kalorymetru się wyrównają. Następnie wlewamy zimną wodę i znów czekamy, aż temperatura się wyrówna.

 • Rozwiązanie

  Równanie kalorymetryczne ma postać:

  \[Q_\mathrm{pobrane}=Q_\mathrm{oddane}\,.\]

  Woda pobiera ciepło od alkoholu, a alkohol oddaje wodzie ciepło. W ten sposób otrzymujemy:

  \[c_l m_l (t_l - t) + C (t_k - t) = c_v m_v (t- t_v).\]

  Zatem ciepło właściwe alkoholu c1 wyrażamy wzorem:

  \[c_l m_l (t_l - t) = c_v m_v (t- t_v) - C (t_k - t),\]

  \[c_l=\frac{ c_v m_v (t- t_v) - C (t_k - t)}{ m_l (t_l - t)}.\]

  Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

  \[c_l=\frac{ 4180 \cdot {0{,}16} \cdot (22{,}4- 15{,}0) - 180\cdot (29{,}9 - 22{,}4)}{0{,}2 \cdot (29{,}9 - 22{,}4)}\,\mathrm {Jkg^{-1}K^{-1}},\]

  \[c_l\,\dot{=}\,2400\,\mathrm {Jkg^{-1}K^{-1}}=2{,}4\,\mathrm {kJkg^{-1} K^{-1}}\]

 • Odpowiedź

  Ciepło właściwe alkoholu wynosi 2,40 kJkg-1K-1, co zgadza się z wartościami podawanymi w tabelach.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Task requires extra constants
Cs translation
En translation