Prędkość ogrzewania wody

Kod zadania: 600

Po jakim czasie czajnik elektryczny o mocy 1,2 kW i sprawności 90% podgrzeje 2 kg wody o temperaturze początkowej 10°C do temperatury wrzenia równej 100°C?

 • Zapis danych

  P = 1,2 kW = 1,2×103 W  moc
  η = 90 % = 0,9sprawność czajnika
  m = 2,0 kgmasa wody podgrzewanej
  tp = 10 °Cpoczątkowa temperatura wody
  τ = ? czas potrzebny do ogrzania wody

  Inne potrzebne wielkości

  cv = 4180 Jkg-1K-1ciepło właściwe wody
  tv = 100 °C  temperatura wrzenia wody
 • Analiza

  Najpierw należy ustalić, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby podgrzać wodę do zadanej temperatury oraz energię jaką musi pobrać czajnik elektryczny, która określona jest przez sprawność.

 • Rozwiązanie

  Ciepło potrzebne do ogrzania wody liczymy ze wzoru: \(Q=c_v m (t_v - t_p)\).

  Sprawność czajnika wynosi \(\eta P\), zatem energię potrzebną do ogrzania wody policzymy ze wzoru: \(E= \eta P \tau\).

  Ilość energii jaką musi pobrać czajnik jest równa ilości ciepła, jaką trzeba dostarczyć na podgrzanie wody. Zatem:

  \[E=Q\]

  \[\eta P \tau = c_v m (t_v - t_p) \] .

  Czyli czas potrzebny do ogrzania wody wynosi:

  \[\tau = \frac {c_v m (t_v - t_p)}{\eta P} = \frac {4180 \cdot{ 2} \cdot (100-10)}{0{,}9 \cdot {1200}} \,\mathrm s = 697 \,\mathrm s\,\dot{=}\, 12 \,\mathrm {min.}\]

 • Odpowiedź

  Czas potrzebny do ogrzania wody wynosi 12 minut.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Task requires extra constants
Cs translation
En translation