Dieta na lodzie

Kod zadania: 599

Woda nie dostarcza żadnej energii użytkowej człowiekowi. Aby ogrzać i stopić lód ludzki organizm zużywa energię, a więc dostarcza ciepło przez co można stracić zbędne kilogramy tłuszczu. Ile kostek lodu do masie 50 g i temperaturze -20 °C trzeba by połknąć, aby pozbyć się pięciu kilogramów tłuszczu? Do spalenia jednego grama tłuszczu w procesie przemiany materii w organizmie człowieka wydziela się ciepło równe 38 kJ.

 • Podpowiedź

  Energia uwolniona w wyniku spalania tkanki tłuszczowej jest wykorzystywana do ogrzewania wody oraz do stopienia lodu.

 • Zapis danych

  m1 = 50 g = 0,050 kg masa kostki lodu;
  tL = -20 °C temperatura lodu
  mt = 5 kg masa tkanki tłuszczowej, która jest do spalania;
  H = (38 kJ)/(1 g) = 38×106Jkg-1   energia wyzwolona w wyniku spalania tłuszczu;
  N = ?liczba kostek lodu.

  Inne przydatne wartości:

  tT = 36,6 °Ctemperatura ciała;
  tt = 0 °C temperatura topnienia lodu;
  cL = 2,1 kJkg-1K-1 = 2100 Jkg-1K-1ciepło właściwe lodu;
  lt = 334 kJkg-1 =3,34×105 Jkg-1ciepło topnienia lodu;
  cV = 4,18 kJkg-1K-1 = 4180 Jkg-1K-1   ciepło właściwe wody.
 • Analiza

  Po pierwsze należy ustalić, ile energii jest potrzebnej do spalenia 5 kg tłuszczu. Energia do tego potrzebna będzie równa ciepłu, które należy dostarczyć do stopienia kostki lodu. Na to ciepło składa się ciepło topnienia lodu, ciepło potrzebne do tego, aby lód się całkowicie stopił i ciepło potrzebne do ogrzania wody do temperatury ludzkiego ciała. Należy w zadaniu obliczyć masę lodu potrzebnego do spalenia 5 kg tłuszczu.

 • Rozwiązanie

  Energia wyzwolona w wyniku spalenia tłuszczu o masie mt dana jest wzorem:

  \[E=Hm_t.\]

  Ciepła, które jesteśmy w stanie dostarczyć nieznanej masie lodu mL, które stopią ten lód i ogrzeją do temperatury ciała to:

  ciepło potrzebne do ogrzania lodu: \[Q_1 = c_L m_L (t_t - t_L)\]

  ciepło potrzebne do stopienia lodu: \[L_t = l_t m_L\]

  ciepło potrzebne do ogrzania wody: \[Q_2 = c_V m_L(t_T - t_t)\]

  Razem: \[Q= c_L m_L (t_t - t_L) +l_t m_L + c_V m_L(t_T - t_t)=\]
  \[\ \, \ = m_L [c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t).\]

  Energia wytwarzana w wyniku spalania tłuszczu jest zużywana na stopienie lodu i ma postać:

  \[E=Q,\]

  \[hm_{t}=m_L [c_L (t_t-t_L) +l_t + c_V (t_T - t_t)].\]

  Przekształcając wzór mamy:

  \[m_L = \frac{Hm_t}{c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t)}\]

  \[m_L = \frac{38 \cdot {10^6} \cdot {5}}{2100 \cdot [0-(-20)] + 3{,}34 \cdot {10^5} + 4180 \cdot (36{,}8 - 0)}\,\mathrm kg \,\dot{=}\, \]
  \[\ \, \ \,\dot{=}\, 360 \,\mathrm kg \]

  Wreszcie, należy ustalić liczbę kostek lodu:

  \[N = \frac{m_L}{m_l}=\frac{Hm_t}{m_l[c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t)]}\]

  \[N\, \dot{=}\, 7200\]

 • Odpowiedź

  Podczas korzystania z diety na lodzie służącej spaleniu pięciu kilogramów tłuszczu należy spożyć 7200 kostek, co odpowiada masie 360 kg lodu.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Task requires extra constants
Cs translation
En translation