Spadający swobodnie kamień

Kod zadania: 1097

Spadający swobodnie kamień ma w pewnym położeniu prędkość chwilową 5 m·s−1, a w innym, niżej położonym miejscu, prędkość ta wynosi 8 m·s−1. W ciągu jakiego czasu kamień pokona drogę od jednego położenia do drugiego i jaka jest odległość tych punktów?

 • Zapis danych

  v1 = 5 m·s−1 prędkość kamienia w pierwszym położeniu
  v2 = 8 m·s−1 prędkość kamienia w niższym położeniu
  t = ? (s) czas, w którym kamień pokona odcinek od pierwszego położenia do drugiego
  s = ? (m) odległość obu punktów na drodze
  Z tablic:
  g = 9,81 m·s−2 przyspieszenie grawitacyjne
 • Podpowiedź 1: Czas przelotu z pierwszego położenia do drugiego

  Jakim ruchem porusza się kamień? Przypomnij sobie zależność szybkości od czasu w tym ruchu.

  Jak obliczysz czas przelotu kamienia z jednego położenia do drugiego? Czy znasz wszystkie wielkości potrzebne do obliczeń?

 • Podpowiedź 2 : Odległość obu położeń

  Wiemy, że kamień spada swobodnie. Jak można określić odległość dwóch położeń, czyli drogę, którą pokonał pomiędzy pierwszym a drugim położeniem?

  Do obliczeń wykorzystaj wzory (1), (2) z rozwiązania poprzedniej podpowiedzi.

 • PEŁNE ROZWIĄZANIE

  Czas przelotu z położenia 1 do położenia 2

  Kamień porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

  Zależność prędkości od czasu w takim przypadku określa wzór: \(v(t) \,=\, gt\)

  Rysunek przedstawiający opisaną w zadaniu sytuację

  Przedział czasu t, w którym kamień przemieści się z jednego położenia do drugiego, określimy jako różnicę czasów, w których kamień był w położeniach 2 i 1 (patrz rysunek), czyli:

  \[t\,=\,t_2\,-\,t_1\]

   

  Z treści zadania wiemy, że chodzi o spadek swobodny. Prędkość w położeniu 1 wynosi:

  \[v_1 \,=\, gt_1\,.\]

  Stąd:

  \[t_1 \,=\, \frac{v_1}{g}\,.\tag{1}\]

  Prędkość w położeniu 2 wynosi:

  \[v_2 \,=\, gt_2\,.\]

  Stąd:

  \[t_2 \,=\, \frac{v_2}{g}\,.\tag{2}\]

  Na czas t otrzymujemy:

  \[t\,=\,\frac{v_2}{g}\,-\,\frac{v_1}{g}\,=\,\frac{v_2\,-\,v_1}{g}\,.\]

  Po podstawieniu danych liczbowych:

  \[t\,=\,\frac{8\,-\,5}{9{,}81}\,\mathrm{s}\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,.\]

   

  Odległość położeń 1 i 2

  Zależność drogi od czasu przy spadaniu swobodnym (ruch jednostajnie przyspieszony) opisuje zależność:

  \[s \,=\, \frac{1}{2}\,gt^{2}\,.\]

  Odległość położeń 1 i 2 określimy jako różnicę drogi, którą kamień pokonał do położenia 2 i drogi, którą pokonał do położenia 1.

  \[s\,=\,s_2\,-\,s_1\,=\,\frac{gt_2^{2}}{2}\,-\,\frac{gt_1^{2}}{2}\,=\,\frac{g}{2}\,\left(t_2^{2}\,-\,t_1^{2}\right)\]

  Za t2 i t1 podstawimy ze wzorów (1) i (2):

  \[s\,=\,\frac{g}{2}\,\left(\frac{v_2^{2}}{g^{2}}\,-\,\frac{v_1^{2}}{g^{2}}\right)\,=\,\frac{1}{2g}(v_2^{2}\,-\,v_1^{2})\]

  Po podstawieniu danych liczbowych:

  \[s\,=\,\frac{1}{2{\cdot} 9{,}81}\cdot(8^{2}-5^{2})\,\mathrm{m}\,\dot=\,2\,\mathrm{m}\,.\]
 • Odpowiedź

  Kamień dotrze z pierwszego do drugiego położenia w czasie

  \[t\,=\,\frac{v_2\,-\,v_1}{g}\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,.\]

  Odległość tych dwóch położeń wynosi

  \[s\,=\,\frac{1}{2g}(v_2^{2}\,-\,v_1^{2})\,\dot=\,2\,\mathrm{m}\,.\]
Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Task requires extra constants
Cs translation