Koszykarz

Kod zadania: 1102

Obręcz kosza na boisku do koszykówki znajduje się na wysokości h1 nad podłogą. Środek kosza znajduje się w odległości L od linii rzutów wolnych. Koszykarz wykonuje rzuty wolne, piłka opuszcza rękę w miejscu, gdzie jej centrum jest dokładnie nad linią rzutów wolnych na wysokości h2 nad podłogą.

Określimy kąt optymalny α jako taki kąt, przy którym środek piłki przechodzi przez środek obręczy, a ponadto piłce nadajemy najmniejszą możliwą prędkość początkową. Udowodnij, że wartość tego kąta określona jest wzorem α = 45˚ + β/2, gdzie β to tzw. kąt obserwacji , tj. odchylenie od płaszczyzny linii łączącej punkt zaczepienia obręczy z punktem początkowym rzutu.

Wyznacz kąt optymalny dla zadanych wielkości oraz odpowiednią wartość prędkości początkowej piłki.

Zaniedbujemy opór powietrza.

Wykonaj obliczenia dla: h1 = 3,05 m, L = 5,425 m, h2 = 2,45 m, g = 9,81 m·s-2 .

 • Zapis danych

  h1 = 3,05 m wysokość obręczy kosza nad podłogą
  L = 5,425 m pozioma odległość środka kosza od linii rzutów wolnych
  h2 = 2,45 m wysokość środka piłki nad podłogą w momencie, gdy środek piłki leży dokładnie nad linią rzutów wolnych
  α  = ?  kąt optymalny

  v0 = ? (m·s−1)

  wartość prędkości początkowej piłki odpowiednia dla kąta optymalnego
  Z tablic:

  g = 9,81 m·s−2

  przyspieszenie grawitacyjne

 • Podpowiedź 1: Pomocniczy rysunek

  Naszkicuj pomocniczy rysunek, zaznaczając kąt optymalny i kąt obserwacji, odległość L i wysokość obręczy kosza nad miejscem wyrzucenia piłki.

 • Podpowiedź 2: Ruch piłki w kierunku poziomym i pionowym

  Jakim ruchem porusza się piłka w kierunku poziomym? Jakim w kierunku pionowym?

 • Podpowiedź 3: Prędkość piłki w kierunku poziomym i pionowym

  Jaka jest pozioma prędkość piłki i jak zmienia się w czasie x-owa składowa jej położenia?

  Jaka jest pionowa prędkość piłki i jak zmienia się w czasie y-owa składowa jej położenia?

  Jakie wartości będą mieć współrzędne x i y w chwili, gdy piłka doleci do obręczy kosza? Zapisz odpowiednie wzory i wyznacz z nich kwadrat początkowej prędkości v02(skorzystaj też ze związku tgβ = H/L).

 • Podpowiedź 4: Minimalna wartość wyrażenia

  Dla jakiego kąta α wartość wyrażenia v02 będzie minimalna?

 • Podpowiedź 5: Prędkość początkowa dla kąta optymalnego

  Określ prędkość początkową v0 dla kąta optymalnego α, a więc w przypadku, gdy sin(2αβ) = 1. Sinus i cosinus kąta β można wyrazić poprzez odległości H i L.

 • PEŁNE ROZWIĄZANIE

  Oznaczmy przez L i H poziomą i pionową odległość środka obręczy od punktu początkowego, α kąt optymalny, β kąt obserwacji, t czas lotu, v0 prędkość początkowa piłki, v prędkość piłki w chwili wpadania do kosza (patrz rysunek 1,2).

   

  Rysunek 1:

   

  Koszykarz

  \[H = h_1 - h_2\]

   

  Rysunek 2:

   

  Koszykarz

   

  W kierunku poziomym piłka porusza się ruchem jednostajnym. W kierunku pionowym ruch piłki opisujemy jako rzut pionowy w górę.

  Będziemy mieli:

  \[v_x=v_0\cos\alpha\,,\] \[v_y=v_0\sin\alpha-gt\,,\] \[x=v_0t\cos\alpha\,,\] \[y=v_0t\sin\alpha-\frac{1}{2}gt^{2}\,.\]  

  W chwili, gdy piłka doleci do obręczy kosza:

  \[x=L=v_0t\cos\alpha\,.\]

  Stąd:

  \[t=\frac{L}{v_0\cos\alpha}\,,\] \[y=H=v_0t\sin\alpha-\frac{1}{2}gt^{2}=Ltg\alpha-\frac{gL^{2}}{2v_0^{2}\cos^{2}\alpha}\,.\]

  I dalej:

  \[\frac{gL^{2}}{2v_0^{2}\cos^{2}\alpha} = Ltg\alpha- H\,,\] \[\frac{gL^{2}}{Ltg\alpha- H} = 2v_0^{2}\cos^{2}\alpha\,,\] \[v_0^{2}=\frac{gL^{2}}{2(Ltg\alpha-H)\cos^{2}\alpha}=\frac{gL^{2}}{2(L\sin\alpha\cos\alpha-Hcos^{2}\alpha)}\,.\]

  Po podstawieniu \(H=Ltg\beta\)  i przekształceniach otrzymujemy:

  \[v_0^{2}=\frac{gL^{2}}{2(L\sin\alpha\cos\alpha-Ltg\beta\cos^{2}\alpha)}=\frac{gL}{sin2\alpha-tg\beta(1+\cos2\alpha)}\,,\] \[v_0^{2}=\frac{gL\cos\beta}{\sin2\alpha\cos\beta-\sin\beta-\sin\beta\cos2\alpha}=\frac{gL\cos\beta}{\sin(2\alpha-\beta)-\sin\beta}\,.\]

   

  Uwaga: W przekształceniach korzystamy ze wzorów trygonometrycznych:

  \[2\sin\alpha\cos\alpha = \sin2\alpha\,,\] \[\cos2\alpha = cos^{2}\alpha - sin^{2}\alpha\,,\] \[\sin(2\alpha-\beta) = sin2\alpha\cos\beta - cos2\alpha\sin\beta\,.\]

   

  Wartość wyrażenia będzie najmniejsza, gdy mianownik osiągnie wartość maksymalną, czyli dla:

  \[\sin(2\alpha-\beta)=1\,,\] \[2\alpha-\beta=90^{\circ}\,.\]

  Skąd:

  \[\alpha=45^{\circ}+\frac{\beta}{2}\,.\]

  W takim przypadku:

  \[v_0^{2}=\frac{gL\cos\beta}{1-\sin\beta}\,.\]

  Będziemy mieli:

  \[\cos\beta = \frac{L}{\sqrt{H^{2}+L^{2}}}\,, \] \[\sin\beta = \frac{H}{\sqrt{H^{2}+L^{2}}}\,. \]

  Podstawmy    \(H = h_1 - h_2\)  :

  \[\cos\beta = \frac{L}{\sqrt{(h_1 - h_2)^{2}+L^{2}}}\,, \] \[\sin\beta = \frac{h_1 - h_2}{\sqrt{(h_1 - h_2)^{2}+L^{2}}}\,.\]

  Wtedy:

  \[v_0^{2}=\frac{\frac{gL^{2}}{\sqrt{H^{2}+L^{2}}}}{1-\frac{H}{\sqrt{H^{2}+L^{2}}}}=\frac{gL^{2}}{\sqrt{H^{2}+L^{2}}-H}=g\left(\sqrt{H^{2}+L^{2}}+H\right)\,.\]

  Podstawmy     \(H = h_1 - h_2\)  :

  \[v_0^{2}=g\left(\sqrt{(h_1 - h_2)^{2}+L^{2}}+(h_1 - h_2)\right)\,.\]

  Dla zadanych wartości liczbowych:

  \[\sin\beta = \frac{3{,}05-2{,}45}{\sqrt{(3{,}05 - 2{,}45)^{2}+5{,}425^{2}}}\] Stąd wynika:  \(\beta\dot{=}6^{\circ}\)   Wówczas: \[\alpha=45^{\circ}+\frac{\beta}{2}\,,\] \[\alpha\dot{=}48^{\circ}\,.\] I dalej: \[v_0^{2}=9{,}81\left(\sqrt{(3{,}05 - 2{,}45)^{2}+5{,}425^{2}}+(3{,}05 - 2{,}45)\right)\,\mathrm{m^{2}.s^{-2}}\,,\] \[v_0\dot{=}7{,}7\,\mathrm{m.s^{-1}}\,.\]
 • Odpowiedź

  Kąt optymalny dla rzutu wynosi:

  \(\alpha=45^{\circ}+\frac{\beta}{2}\)     ,   gdzie      \(\sin\beta = \frac{h_1 - h_2}{\sqrt{(h_1 - h_2)^{2}+L^{2}}}\,. \)

  Dla zadanych wartości:    \(\alpha\dot{=}48^{\circ}\,.\)

  Odpowiednia wartość prędkości początkowej piłki wynosi:

  \[v_0^{2}=g\left(\sqrt{(h_1 - h_2)^{2}+L^{2}}+(h_1 - h_2)\right)\,.\]

  Dla zadanych wartości:

  \[v_0\dot{=}7{,}7\,\mathrm{m.s^{-1}}\,.\]
Poziom: Poziom 3 – Szkoła średnia (liceum)
Cs translation
En translation