Wózek na torze powietrznym

Kod zadania: 889

Wózek na torze powietrznym ma masę mv = 250 g i jest przyspieszany przez pociągnięcie za sznurek przerzucony przez bloczek. Porównaj wartości przyspieszenia wózka, w przypadku gdy

a) ciągniemy za sznurek siłą 0,1 N

b) zawiesimy na sznurku ciało o ciężarze 0,1 N

Opór powietrza oraz masy sznurka i bloczku pomijamy.

Uwaga: Tor powietrzny to urządzenie, na którym możliwy jest ruch wózka bez tarcia. Wdmuchiwany od dołu strumień powietrza unosi wózek.

Obrázek k zadání úlohy
 • Podpowiedź 1a

  Naszkicuj rysunek zaznaczając siły działające na wózek w przypadku, gdy ciągniemy za sznurek siłą o wartości 0,1 N. Zapisz równanie ruchu dla wózka.

 • Podpowiedź 2a

  Równanie ruchu z punktu (1) zapisz skalarnie i wyprowadź wzór na przyspieszenie a1.

 • Podpowiedź 1b

  Sporządź rysunek uwzględniający siły działające na pojazd i ciężarek. Zapisz równania ruchu dla pojazdu i ciężarka.

 • Podpowiedź 2b

  Równania ruchu (7) i (8) zapisz skalarnie. Zastanów się, co możemy powiedzieć o siłach naciągu sznurka T i T'.

 • Podpowiedź 3b

  Korzystając z równań (11) i (12) określ wartość przyspieszenia a2.

 • Komentarz

  Wartość przyspieszenia a1 jest większa niż przyspieszenia a2. To dlatego, że w pierwszym przypadku siła o wartości 0,1 N działa bezpośrednio na wózek i tylko jemu nadaje przyspieszenie. W drugim przypadku siła 0,1 N, równa ciężarowi zawieszonego ciała, nadaje przyspieszenie nie tylko wózkowi, ale i samemu ciężarkowi.

 • PEŁNE ROZWIĄZANIE

  Siły działające na wózek w przypadku a):

  Síly působící na vozík při tažení rukou

  \(\vec{F}\)…siła, którą ciągnie ręka za pośrednictwem sznurka

  \(\vec{N}\)…siła, z jaką strumień powietrza działa na wózek

  \(\vec{F}_{Gv}\)…siła ciężaru wózka

  Równanie ruchu:

  \[\vec{F}_{Gv}+\vec{N}+\vec{F}\,=\, m_v\vec{a_1}\tag{1}\]

  \(m_v\)…masa wózka

  \(\vec{a}_1\)…przyspieszenie wózka

  Aby równanie ruchu zapisać skalarnie, wprowadzamy układ odniesienia. Oś x przyjmujemy w kierunku ruchu wózka. Oś y jest prostopadła do osi x.

  Síly působící na vozík při tažení rukou (se souřadnicemi)

  Równanie ruchu skalarnie:

  \[x:\hspace{10px}F\,=\,m_{v} a_1\tag{2}\] \[y:\hspace{10px}N - F_{Gv} \,=\,0\tag{3}\]

  Wózek nie porusza się wzdłuż osi y, dlatego w równaniu (3) przyrównujemy składową pionową sił do zera.

  Ze związku (2) wyprowadzamy wartość przyspieszenia a1:

  \[ a_1\,=\,\frac{F}{m_v}\tag{5}\]

  Podstawiamy wartości liczbowe:

  \[ a_1\,=\,\frac{0{,}1}{0{,}25}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,=\, 0{,}4\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\tag{6}\]

  Siły działające na wózek i ciężarek w przypadku b):

  Síly působící na vozík a závaží

  Wózek:

  \(\vec{N}\)…siła działania strumienia powietrza na wózek

  \(\vec{F}_{Gv}\)…siła ciężkości

  \(\vec{T^{\prime}}\)…siła oddziaływania ciężarka (za pośrednictwem sznurka) na wózek

  Ciężarek:

  \(\vec{F}_{Gz}\)…siła ciężkości

  \(\vec{T}\)…siła oddziaływania wózka (za pośrednictwem sznurka) na ciężarek

  Równania ruchu:

  Równanie ruchu dla wózka:

  \[\vec{F}_{Gv}+\vec{N}+\vec{T^{\prime}}\,=\, m_v\vec{a}_2\tag{7}\]

  Równanie ruchu dla ciężarka:

  \[\vec{F}_{Gz}+\vec{T}\,=\,m_z\vec{a}_2\tag{8}\]

  \(m_v\)…masa wózka

  \(m_z\)…masa ciężarka

  \(\vec{a}_2\)…przyspieszenie wózka i ciężarka

  Aby równanie ruchu zapisać skalarnie, wprowadzamy układ odniesienia. Oś x przyjmujemy w kierunku ruchu wózka (i dalej ciężarka). Oś y jest prostopadła do osi x.

  Síly působící na vozík a závaží (se souřadnicemi)

  Równania ruchu skalarnie:

  Równanie ruchu wózka:

  \[x:\hspace{10px}T^{\prime}\,=\,m_{v}a_2\tag{9}\] \[y:\hspace{10px}N - F_{Gv}\,=\,0\tag{10}\]

  Wózek nie porusza się wzdłuż osi y, dlatego w równaniu (10) przyrównujemy składową pionową sił do zera.

  Równanie ruchu ciężarka:

  \[x:\hspace{10px}F_{Gz}-T\,=\,m_{z}a_2\tag{11}\]

  Ponieważ zaniedbujemy masę bloczka (a co za tym idzie - jego moment bezwładności), możemy w oparciu o 3. zasadę dynamiki Newtona zapisać:

  \[|\vec{T}| \,=\, |\vec{T^{\prime}}|\]

  Przepiszmy równanie (9):

  \[T\,=\,m_{v}a_2\tag{12}\]

  Dodajmy równania (11) i (12):

  \[F_{Gz}\,=\,m_{z}a_2+m_{v}a_2\] \[F_{Gz}\,=\,(m_z+m_v)a_2\] \[a_2\,=\,\frac{F_{Gz}}{m_z+m_v}\]

  Masa ciężarka to \[m_z\,=\,\frac{F_{Gz}}{g}\] , tak więc:

  \[a_2\,=\,\frac{F_{Gz}}{\frac{F_{Gz}}{g}+m_v}\tag{13}\]

  Do wzoru (13) podstawiamy wartości liczbowe:

  \[a_2\,=\,\frac{0{,}1}{\frac{0{,}1}{10}\,+\,0{,}25}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,=\, \frac{0{,}1}{0{,}26}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,=\,0{,}38\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\tag{14}\]
 • PEŁNA ODPOWIEDŹ

  Wartość przyspieszenia wózka, ciągniętego ręką za sznurek z siłą 0,1 N, wynosi

  \[a_1\,=\,\frac{F}{m_v}\,=\,0{,}4\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,.\]

  Wartość przyspieszenia wózka, po zawieszeniu na sznurku ciała o ciężarze 0,1 N, wynosi

  \[ a_2\,=\,\frac{F_{Gz}}{\frac{F_{Gz}}{g}+m_v}\,=\,0{,}38\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,.\]

  Komentarz:Wartość przyspieszenia a1 jest większa niż przyspieszenia a2. To dlatego, że w pierwszym przypadku siła o wartości 0,1 N działa bezpośrednio na wózek i tylko jemu nadaje przyspieszenie. W drugim przypadku siła 0,1 N, równa ciężarowi zawieszonego ciała, nadaje przyspieszenie nie tylko wózkowi, ale i samemu ciężarkowi.

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Cs translation
En translation