Przyspieszający samochód

Kod zadania: 892

Samochód o masie 1 400 kg rusza na poziomej drodze. Po pokonaniu 1 000 m osiąga pewną prędkość. Silnik napędza samochód siłą o wartości 1 700 N, a na samochód działa jeszcze siła oporu ruchu o wartości 100 N.

Oblicz przyspieszenie samochodu i jego prędkość na końcu drogi.

Uwaga: Jest to ruch prostoliniowy i będziemy brali pod uwagę tylko wartości przyspieszenia i prędkości.

 • Dane

  m = 1 400 kg masa samochodu
  L = 1 000 m przebyta droga
  Fm = 1 700 N siła z jaką silnik napędza samochód
  Fo = 100 N siła oporu
  a = ? (m·s−2) przyspieszenie
  v = ? (m·s−1) prędkość, którą uzyska samochód
 • Podpowiedź 1 - siła wypadkowa

  Jak jest wartość siły wypadkowej \(F\) działającej na samochód, jeśli na samochód działa siła napędzająca go oraz siła oporu ruchu?

 • Podpowiedź 2 - oblicz przyspieszenie samochodu

  Jeśli znasz wartość siły wypadkowej działającej na samochód, to możesz obliczyć jego przyspieszenie?

 • Podpowiedź 3 - obliczenie prędkości samochodu

  Ruch samochodu jest ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. Skorzystaj z definicji przyspieszenia.

 • Rozwiązanie zadania

  Obliczamy przyspieszenie samochodu:

  Wartość wypadkowej siły jest równa różnicy siły z jaką silnik napędza samochód i siły oporu ruchu:

  \[F\,=\,F_m\,-\,F_o\tag{1}\]

  Przyspieszenie można wyznaczyć z drugiego prawa Newtona, w którym wypadkowa siła działająca na ciało jest wprost proporcjonalna do przyspieszenia ciała:

  \[F\,=\,ma\]

  W równaniu (1) możemy zastąpić F wyrażeniem na siłę wypadkową i wyznaczyć a:

  \[F_m\,-\,F_o\,=\,ma\] \[a\,=\,\frac{F_m\,-\,F_o}{m}\]

  Obliczenia:

  \[F_m\,=\,1\,700\,\mathrm{N}\] \[F_o\,=\,100\,\mathrm{N}\] \[m\,=\,1\,400\,\mathrm{kg}\]
  \[a\,=\,\frac{F_m\,-\,F_o}{m}\,=\,\left(\frac{1\,700\,-\,100}{1\,400}\right)\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}\,\dot{=}\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}\]

  Obliczamy prędkość samochodu:

  Zakładamy, że ruch jest ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

  Korzystamy z definicji przyspieszenia a:

  \[a\,=\,\frac{{\Delta}v}{{\Delta}t}\,,\]

  gdzie: Δv jest zmianą prędkości w czasie Δt. Samochód ruszył z miejsca i nie posiadał prędkości początkowej. Dlatego możemy zapisać, że Δv = v. Wyznaczamy wyrażenie na Δt:

  \[{\Delta}t\,=\,\frac{{\Delta}v}{a}\,=\,\frac{v}{a}\tag{2}\]

  Na drodze L samochód poruszał się ze stałym przyspieszeniem:

  \[L\,=\,\frac{1}{2}a\left({\Delta}t\right)^2\tag{3}\]

  Do wzoru  (3) wstawiamy wyrażenie  (2) a  i wyznaczamy  v:

  \[L\,=\,\frac{1}{2}a\left(\frac{v}{a}\right)^2\,=\,\frac{v^2}{2a}\,\Rightarrow\,v\,=\,\sqrt{2aL}\]

  Obliczenia:

  \[a\,\dot{=}\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}\] \[L\,=\,1\,000\,\mathrm{m}\]

  \[v\,=\,\sqrt{2aL}\,\dot{=}\,\left(\sqrt{2{\cdot}1{,}14{\cdot}1\,000}\right)\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}\,\dot{=}\,47{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}\,\dot{=}\,172\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}\]

 • Komentarz

  Siła oporu ruchu ma przeciwny zwrot do zwrotu wektora prędkości samochodu. Siła oporu powietrza rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości samochodu i zmienia swoją wartość w czasie ruchu samochodu.

 • Odpowiedź

  Samochód porusza się z przyspieszeniem \(a\,=\,\frac{F_m\,-\,F_o}{m}\,\dot{=}\,1{,}14\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}.\)

  Na końcu drogi L uzyskuje prędkość o wartości \(v=\sqrt{2aL}\,\dot{=}\,47{,}8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.\)

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Zadanie jakościowe
Cs translation