Obserwacja statków powietrznych

Kod zadania: 593

W odległości l od okna o szerokości d siedzi obserwator samolotu. Obserwator widzi samolot w oknie przez czas t. Jeśli założymy, że samolot leci ze stałą prędkością v, to w jakiej odległości l1 od samolotu znajduje się obserwator?

Rozwiązać zadanie dla wartości: l = 1 m, d = 50 cm, t = 3 s, v = 340 m·s-1.

 • Podpowiedź 1: Obraz sytuacji

  Narysować obraz sytuacji.

 • Podpowiedź 2: Tor samolotu

  Jaką drogę pokona samolot od czasu pojawienia się w oknie, do chwili gdy obserwator straci go z oczu?

 • Podpowiedź 3: Odległość od obserwatora

  Odległość samolotu od obserwatora policzymy korzystając z własności trójkątów podobnych.

 • Odpowiedź

  Samolot znajduje się w odległości 2040 m od obserwatora.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Cs translation