Praczłowiek i siły

Kod zadania: 891

Praca

Pierwotny człowiek wciąga swoją zdobycz do jaskini działając stałą siłą \(\vec{F}\) (patrz rysunek). Ciągnie ją po chropowatej powierzchni poziomej. Wektory na rysunku przedstawiają kierunek i zwrot sił działających na zdobycz. Jaki jest związek między wartościami tych sił?

 • Podpowiedź 1 - znaczenie poszczególnych sił

  Zinterpretuj znaczenie sił występujących na rysunku i opisz przyczyny ich występowania.

 • Podpowiedź 2 - rodzaj ruchu, 1 prawo Newtona

  Jakim rodzajem ruchu porusza się ofiara? Czy można zastosować tu pierwsze prawo Newtona?

 • Podpowiedź 3 - rozkład sił F

  Rozkładamy siłę \(\vec{F}\) na składową poziomą (\(\vec{F}_1\)) i składową pionową (\(\vec{F}_2\)).

 • Podpowiedź 4

  Równanie (1) i (2) mogą być traktowane jako forma wyniku.

 • Rozwiązanie zadania

  Ofiara ciągnięta jest ruchem jednostajnym po poziomym torze. W tym wypadku, należy zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona zapisać, że wypadkowa sił działających na to ciało jest równa zero (wektor zerowy), a mianowicie:

  \[\vec{K}\,+\,\vec{N}\,+\,\vec{W}\,+\,\vec{F}\,=\,\vec{o}\]

  Siłę \(\vec{F}\) możemy rozłożyć na składową poziomą \(\vec{F}_1\)  i składową pionową \(\vec{F}_2\). Ten rozkład sił przedstawiony jest na poniższym rysunku:

  Rozkład siły F na dwie składowe

  Wypadkowa wszystkich sił jest równa 0 zarówno wzdłuż kierunku poziomego jak i pionowego:

  \[\vec{K}\,+\,\vec{F}_1\,=\,\vec{o}\] \[\vec{N}\,+\vec{W}\,+\,\,\vec{F}_2\,=\,\vec{o}\]

  Okazuje się, że:

  a) siła \(\vec{K}\) ma przeciwny zwrot niż siła\(\vec{F}_1\)

  b) siły \(\vec{F}_2\) a \(\vec{N}\) mają przeciwny zwrot niż siła \(\vec{W}\)

  Zapisujemy następujące równania:

  a) \[K\,=\,F_1\tag{1}\]

  b) \[N\,+\,F_2\,=\,W\tag{2}\]

  Pomiędzy wektorem siły \(\vec{F}\) i wektorem \(\vec{F}_1\) występuje kąt α. Składowe siły \(\vec{F}\) możemy zapisać za pomocą funkcji trygonometrycznych w następujący sposób:

  \[F_1\,=\,F\cos{\alpha}\] \[F_2\,=\,F\sin{\alpha}\]

  Równania (1) i (2) możemy zapisać teraz w następujący sposób:

  \[K\,=\,F\cos{\alpha}\] \[N\,+\,F\sin{\alpha}\,=\,W\]

  Oczywiście \(0^{\circ}\,\lt \,\alpha\,\lt \,90^{\circ}\), wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie i korzystamy tu z następującej nierówności:

  \[K\,\lt\,F\]
 • Odpowiedź

  Spełnione są następujące nierówności:

  \[K\,\lt\,F\] \[N\,\lt\,W\]

  i poniższe równania:

  \[K\,=\,F\cos{\alpha}\] \[N\,+\,F\sin{\alpha}\,=\,W\]

  gdzie α jest kątem między wektorami \(\vec{F}\) i \(\vec{F}_1\),  \(0^{\circ}\,\lt\,\alpha\,\lt\,90^{\circ}\).

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Zadanie jakościowe
Cs translation