Tramwaj

Kod zadania: 595

Tramwaj zaczyna jechać ze stałym przyspieszeniem a = 0,3 ms-2. W jakim czasie tramwaj pokona dziesiąty metr trasy? Jaka jest prędkość tramwaju po przejechaniu dziesięciu metrów?

 • Podpowiedź 1: Tor ruchu jednostajnie przyspieszonego

  Spróbuj ustalić, jaka jest droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym oraz czas.

 • Podpowiedź 2: Czas między dziewiątym a dziesiątym metrem

  Zastanów się, co oznacza fakt, że bierzemy pod uwagę tylko dziesiąty metr podróży.

  Jak długo tramwaj będzie mijał dziesiąty metr?

  Jak długo zajmie mu dotarcie do końca dziewiątego metra i jak długo będzie jechał do końca dziesiątego metra?

 • Podpowiedź 3: Czas pokonania przez tramwaj dziesiątego metra

  Obliczyć czas, w jakim tramwaj pokonuje dziesiąty metr trasy.

 • Podpowiedź 4: Prędkość ruchu na dziesiątym metrze trasy

  Jaka jest prędkość tramwaju do końca dziesiątego metra?

 • Odpowiedź

  Czas, w jakim tramwaj pokonuje dziesiąty metr drogi wynosi 0,42 s, natomiast prędkość po przejechaniu dziesięciu metrów wynosi 2,4 m/s.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Cs translation