Bloczki

Kod zadania: 888

Na rysunku poniżej przedstawiono dwa krążki, blok o masie m1 i wiadro o masie m2. Oblicz wartość przyspieszenia, z którym porusza się wiadro i blok oraz wartość siły naprężenia liny T. Nie uwzględniamy masy krążków i liny. Wiadro porusza się w górę, a blok w dół.

Obrázek k zadání úlohy
 • Podpowiedź 1 – działające siły i równania ruchu

  Narysuj siły działające na wiadro i na blok. Napisz dwa równania ruchu dla wiadra i bloku.

 • Podpowiedź 2 – równania ruchu i wytrzymałość liny

  Wybierz układ współrzędnych (odniesienia) i napisz równania ruchu. Zastanów się, jakie będą relacje między wektorami T, T' i T''.

 • Podpowiedź 3 – przyspieszenie

  Zastanów się jakie są wartości przyspieszeń a1 i a2. Wyobraźmy sobie że wiadro pokonało drogę s, blok pokonał w tym czasie odległość s/2

  .
 • Podpowiedź 4 – wartości przyspieszenia, siła T

  Mamy dwa równania (8) i (9) z dwiema niewiadomymi T i a1. Rozwiąż równania (7) i oblicz a2.

 • Rozwiązanie

  Na rysunku poniżej przedstawiono dwa krążki, blok o masie m1 i wiadro o masie m2. Oblicz wartość przyspieszenia, z którym porusza się wiadro i blok oraz wartość siły naprężenia liny T. Nie uwzględniamy masy krążków i liny. Wiadro porusza się w górę, a blok w dół.

  Siły działające na ciała

  Siły działające na wiadro o masie m2:

  \(\vec{F}_{G_2}\)…siła grawitacji

  \(\vec{T}\)…siła, która działa na wiadro pionowo do góry

  Siły działające na blok o masie m1:

  \(\vec{F}_{G_1}\)…siła grawitacji

  \(\vec{T^{\prime}}\)…ssiła która działa na krążek pionowo do góry

  \(\vec{T^{\prime\prime}}\)…siła która działa na krążek pionowo do góry

  Równanie ruchu dla wiadra:

  \[\vec{F}_{G2}+\vec{T}=m_2\vec{a}_2\tag{1}\]

  Równanie ruchu dla bloku:

  \[\vec{F}_{G1}+\vec{T^{\prime}}+\vec{T^{\prime\prime}}=m_1\vec{a_1}\tag{2}\]

  Obierzmy oś y, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Siły działające na ciała

  Przepiszmy równania (1) i (2) w postaci skalarnej:

  \[T-F_{G2}= m_{2}a_{2}\tag{3}\]

  \[F_{G1}-T^{\prime}-T^{\prime\prime} = m_{1}a_{1}\tag{4}\]

  Mas krążków nie uwzględniamy, dlatego też nie mają one wpływu na naprężenie lin. Siły działające na liny mają takie same wartości:

  \[|\vec{T}|=|\vec{T^{\prime}}|=|\vec{T^{\prime\prime}}|\]

  Możemy przepisać równania (3) i (4):

  \[T-F_{G2}= m_{2}a_{2}\tag{5}\]

  \[F_{G1}-2T= m_{1}a_{1}\tag{6}\]

  Związek między wartościami przyspieszeń a1 i a2 jest następujący:

  przewijanie liny

  Wiadro pokonuje drogę s, natomiast blok w tym samym czasie pokonuje drogę \(\frac{s}{2}\).

  \[s=\frac{1}{2}a_2t^2\]

  \[\frac{s}{2}=\frac{1}{2}a_1t^2\]

  Pierwsze równanie dzielimy przez drugie równanie:

  \[2=\frac{a_2}{a_1}\]

  \[a_2=2a_1\tag{7}\]

  Równania (5) i (6) możemy teraz zapiasać następująco:

  \[T-m_{2}g= m_{2}2a_1\tag{8}\]

  \[m_{1}g-2T= m_{1}a_1\tag{9}\]

  Otrzymujemy dwa równania (8) i (9), z dwiema niewiadomymi a1 i siłą T. Pierwsze równanie mnożymy przez 2 i równania dodajemy stronami:

  \[T-m_{2}g= m_{2}2a_{1}\hspace{10px}/\cdot2\]

  \[m_{1}g-2T= m_{1}a_{1}\]

  Otrzymujemy:

  \[m_{1}g-2m_{2}g= m_{1}a_1+4m_{2}a_1\]

  \[(m_1-2m_2)g= (m_1+4m_2)a_1\]

  \[a_1=\frac{(m_1-2m_2)g}{m_1+4m_2}\tag{10}\]

  Zgodnie z równaniem (7) możemy zapisać:

  \[a_2=2a_1=2\frac{(m_1-2m_2)g}{m_1+4m_2}=\frac{(2m_1-4m_2)g}{m_1+4m_2}\tag{11}\]

  Wartość siły T obliczymy korzystając ze wzoru (8):

  \[T-m_{2}g= m_{2}2a_1\] \[T=m_{2}2a_1+m_{2}g=m_2\frac{2(m_1-2m_2)g}{m_1+4m_2}+m_{2}g\] \[T=\frac{2(m_{2}m_1-2m_2^2)g}{m_1+4m_2}+m_2g =\frac{(2m_{2}m_1-4m_2^2+m_2(m_1+4m_2))g}{m_1+4m_2}\] \[T=\frac{(2m_2m_1-4m_2^2+m_2m_1+4m_2^2)g}{m_1+4m_2}= \frac{3m_2m_1g}{m_1+4m_2}\] \[T=\frac{3m_2m_1g}{m_1+4m_2}\tag{12}\]
 • Odpowiedź

  Wartość przyspieszenia bloku wynosi \(a_1\,=\,\frac{(m_1-2m_2)g}{m_1+4m_2}\).

  Wartość przyspieszenia wiadra wynosi \(a_2\,=\,2a_1\,=\,\frac{(2m_1-4m_2)g}{m_1+4m_2}\).

  Wartość siły T naciągu liny wynosi \(T\,=\,\frac{3m_2m_1g}{m_1+4m_2}\).

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Cs translation
En translation