Jadący pociąg II

Kod zadania: 598

Pociąg osobowy o długości \({L_1}=60\,\mathrm{m}\) jechał z prędkością \(v_{1}=80 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}\) . Po jakim czasie pociąg ten minie pociąg towarowy o długości \({L_2}=120\,\mathrm{m}\), który porusza się z prędkością \(v_{2}=30 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}\) w przypadku, gdy oba pociągi jadą:

a) w tym samym kierunku?

b) w przeciwnych kierunkach?

Obrázek k zadání úlohy
 • Podpowiedź 1: Zamiana jednostek

  Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania należy upewnić się, czy dane w zadaniu są zapisane przy użyciu jednostek podstawowych.

 • Podpowiedź 2: Wzajemna prędkość obu pociągów

  Narysować obraz sytuacji w obu przypadkach.

  Wyobraź sobie, że jesteś maszynistą pociągu osobowego. Jaka jest wzajemna szybkość, z jaką poruszają się oba pociągi?

 • Podpowiedź 3: Przebyta droga

  Jaka jest długość przebytej drogi przez pociąg osobowy w obu przypadkach?

 • Podpowiedź 4: Upływ czasu

  Znamy drogę przebytą przez pociągi oraz szybkość, z jaką tą drogę pokonały. Łatwo zatem wyznaczyć czas, w którym pociągi się minęły.

 • Odpowiedź

  Pociąg osobowy minie pociąg towarowy, gdy jadą w tym samym kierunku, po upływie czasu 12,9 s. Natomiast, gdy pociągi jadą w przeciwnych kierunkach, to po upływie czasu 5,9 s.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Cs translation
En translation