Przyspieszenie dośrodkowe rakiety

Kod zadania: 708

Rakieta obiega Ziemię na wysokości 400 km. Określ wartość przyspieszenia dośrodkowego rakiety. Porównaj odpowiedź z wartością przyspieszenia grawitacyjnego g na powierzchni ziemi.

 • Uwaga

  Przy rozwiązaniu zakładamy, że Ziemia jest kulą o promieniu 6378 km.

 • Zapis danych

  \(h=400\mathrm{km}\) wysokość rakiety nad powierzchnią ziemi
  \(a_{d}=\,?\,(\mathrm{m\cdot s^{-2}})\) przyspieszenie dośrodkowe

  Z tablic:
  \(R_{z}=6 378 \mathrm{km}\) promień Ziemi
  \(\kappa=\,6{,}67\cdot {10^{-11}} \mathrm{N\cdot m^2 \cdot kg^{-2}}\) stała grawitacji
  \(M_{z}=\, 5{,}98 \cdot {10^{24}} \mathrm{km} \) masa Ziemi
 • Podpowiedź: rodzaj ruchu

  Jak można sklasyfikować rodzaj ruchu rakiety ze względu na tor i prędkość?

 • Podpowiedź: rodzaj siły

  Jaka siła działa na rakietę z punktu widzenia układu inercjalnego? Jaka siła zakrzywia tor jej ruchu? Jak ją obliczyć?
 • Podpowiedź: rodzaj siły inaczej

  Jaka siła odpowiada za ruch po okręgu, jak ją wyrażamy? Jak ma się do siły grawitacji w naszym przykładzie?

 • Podpowiedź: samodzielna analiza

  Biorąc pod uwagę powyższe podpowiedzi, spróbuj samodzielnie przeanalizować zagadnienie i określić wartość przyspieszenia dośrodkowego.

 • Rozwiązanie

  Rakieta porusza się ruchem jednostajnym po okręgu. Działa na nią siła grawiatcji Ziemi Fg. Ta właśnie siła zakrzywia trajektorię rakiety. Zgodnie z prawem powszechnej grawitacji:

  \[F_g\,=\,\kappa\frac{mM_z}{(R_z\,+\,h)^2}\,,\]

  gdzie κ to stała grawitacji, m masa rakiety, Mz masa Ziemi, Rz promień Ziemi a h wysokość nad powierzchnią.

  Jednocześnie w ruchu po okręgu występuje siła dośrodkowa

  \[F_d\,=\,ma_d\,,\]

  gdzie m to masa ciała, a ad przyspieszenie dośrodkowe.

  Siła dośrodkowa nie jest nowym rodzajem siły; jej rolę mogą pełnić w różnych sytuacjach siła naciągu, grawitacyjna, elektrostatyczna… W naszym przykładzie jest nią siła grawitacji, tak więc:

  \[F_g\,=\,F_d\,\Rightarrow\,\kappa\frac{mM_z}{(R_z\,+\,h)^2}\,=\,ma_d\]

  Stąd:

  \[a_d\,=\,\kappa\frac{M_z}{(R_z\,+\,h)^2}\]

  Podstawiając wartości:

  \[\kappa\,=\,6{,}67{\cdot}10^{-11}\,\mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}\] \[M_z\,=\,5{,}98{\cdot}10^{24}\,\mathrm{kg}\] \[a_{d}=(6{,}67\cdot{10^{-11}}\cdot\frac{5{,}98\cdot{10^{24}}}{(6{,}378\cdot{10^{6}}+4\cdot{10^5})^2})\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,\dot{=}\,8{,}68\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\]

  Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi wynosi g = 9,81 m·s−2, obliczona wartość przyspieszenia ad = 8,68 m·s−2 ≈ 0,88g.

 • Odpowiedź

  Na rakietę działa przyspieszenie dośrodkowe \(a_{d}=\kappa\frac{M_z}{(R_z\,+\,h)^2}\,\dot{=}\,8{,}68\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\), co odpowiada 0,88g.

Poziom: Poziom 2 – Szkoła ponadgimnazjalna
Zadanie jakościowe