Jadący pociąg

Kod zadania: 597

Pociąg towarowy o długości \(L=120\,\mathrm{m}\) porusza się z prędkością \(v=30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\). Ile czasu zajmie pociągowi minięcie:

a)  słupa wysokiego napięcia?

b)  peronu kolejowego o długości \(d=50\,\mathrm{m}\)?

Obrázek k zadání úlohy
 • Podpowiedź 1: Droga lokomotywy

  Pomyśl, jaką drogę musi przebyć lokomotywa, by minąć słup wysokiego napięcia lub peron kolejowy?

  Narysować sytuację w obydwu przypadkach.

 • Podpowiedź 2: Upływ czasu

  Upewnij się, że wszystkie zmienne wyrażone są w podstawowych jednostkach.

 • Odpowiedź

  Pociąg towarowy minie słup wysokiego napięcia po czasie \(14{,}4\,\mathrm{s}\), a peron po czasie \(20{,}4\,\mathrm{s}\).

 • Odnośnik do podobnego zadania

  Podobnym zadaniem o mijaniu dwóch jadących pociągów jest zadanie Jadący pociąg II.

Poziom: Poziom 1 – Gimnazjum
Cs translation
En translation